Sysmex Nederland
Menu

XN-L clinical values

XN-L complete bloedwaarden, of CBC

XN-L complete bloedwaarden, of CBC

De CBC (complete bloed count) parameters worden verkregen door middel van DC detectie (RBC/PLT), SLS methode (HGB) en flow cytometrie (WBC). Bij het verrichten van een CBC, maakt de XN-L gebruik van een technologie die betrouwbare bepaling en accurate WBC tellingen mogelijk maakt, omdat het effectief interferenties van lyse-resistente RBC en niet-cellulaire partikels, zoals debris of lipiden, vermijdt. Naast rode-bloedcellentelling levert de XC-L CBC informatie over de verhouding van microcyten en macrocyten.

XN-L differentiatie-analyse van witte bloedcellen of XN-DIFF

XN-L differentiatie-analyse van witte bloedcellen of XN-DIFF

Alle differentiële WBC-parameters waaronder IG worden verkregen door middel van fluorescentie flow cytometrie. De DIFF meting biedt een uitstekende flagging gevoeligheid en telling door speciale vormherkennings analyse van elke subpopulatie en flexibele gating voor telling. Het levert een groter bereik van klinisch relevante parameters, zoals de immature granulocyten (IG) telling in elke differentiële analyse die verricht wordt. De sensitiviteit van de XN-DIFF is voornamelijk handig voor de detectie van ontstekingen of infecties. Het helpt tevens uw behandelingen te monitoren – verhoogde witte bloedcelwaarden die dalen toont dat de behandelingen werken.

XN-L reticulocyten, of RET

XN-L reticulocyten, of RET

De optionele ‘RET’ APP levert automatische reticulocytenwaarden. De reticulocytentelling met onze gepatenteerde fluorescente flow cytometrie methodologie wordt over de hele wereld gezien als zeer nauwkeurig. Het is zelfs gebruikt bij dopingcontrole voor belangrijke evenementen zoals de Tour de France sinds 2006.

Met de RET APP kunt u de gecombineerde informatie van reticulocytenparameters – beide in verband met kwaliteit en kwantiteit – analyseren, en zo het hele beeld leveren. U hebt ook significant snellere controle tijdens ijzer en/of erytropoëtinetherapie. Het allerbelangrijkst, de patiënt heeft een grotere kans op herstel. Naast de zuivere reticulocytentelling, biedt XN Series RET applicatie reticulocytfracties (IRF, LFR, MFR, HFR) die de maturiteitsstadia weerspiegelen en daarmee erytropoëtische activiteit, en aanvullende informatie over de kwaliteit van nieuw gevormde rode bloedcellen door rapportage over de mate van reticulocyt hemoglobinisatie (RET-He) een klinische parameter die nuttig is in de behandeling van ijzerdeficiënte en anemische patiënten.

Daarnaast levert RET informatie over hypo- en hyperchrome rode bloedcellen en gefragmenteerde rode bloedcellen. Het berekent de reticulocyt productie index (RPI) automatisch. Voor consistente kwaliteit van de resultaten, biedt de PLT-O-parameter nauwkeurige tellingen van bloedplaatjes in het geval van veelvoorkomende interferenties. Zonder noodzaak voor handmatige telling.

XN-L lichaamsvloeistoffen, of XN-BF

XN-L lichaamsvloeistoffen, of XN-BF

Uniek voor deze klasse analysers kunnen de XN-L Series-analysers meer dan alleen bloedmonsters verwerken. Met de optionele ‘XN-BF’ APP meet u lichaamsvloeistoffen automatisch en direct uit het buisje. U hoeft het monster niet speciaal te prepareren en de resultaten zijn waardevolle informatie over de mogelijke oorzaak van ontstekingen – en snel ook.

U kunt een automatische lichaamsvloeistof als optie selecteren, speciaal voor het analyseren van cerebrospinale vloeistof (CSF), synoviale en sereuze (bijv. pleurale, CAPD of ascites) vloeistoffen. Iedereen die wel eens lichaamsvloeistoffen heeft geanalyseerd weet hoe gevoelig dit proces is. Wij hebben getracht alle kritische aspecten aan te pakken.
Zonder preparatie van het monster, een speciaal geautomatiseerd geactiveerde telling levert een precieze totale telling van cellen met celkern (Total count nucleated cells = TNC). Het werkt zelfs in de laagste tellingsregionen, zoals het geval is bij CSF. Voor een grotere nauwkeurigheid en betere behandelingen, heeft de XN-L Series een drie maal zo groot telvolume vergeleken met een standaard telkamer. Door het CSF te analyseren kan bacteriële meningitis snel worden aangetoond met de witte bloedceltelling (WBC-BF) plus differentiatie in polymorf nucleaire en mononucleaire cellen.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Personaliseer uw ervaring

Wij gebruiken cookies zodat u onze website optimaal kunt benutten en wij onze communicatie met u kunnen verbeteren. Wij baseren ons daarbij op uw selectie en gebruiken alleen de gegevens waarvoor u ons toestemming geeft.

* Kan de weergave van content en de gebruikerservaring beperken.
Details over cookies
Noodzakelijke cookies
Deze cookies helpen om onze website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van onze website te ondersteunen. Zonder deze cookies kan onze website niet goed functioneren.
Statistiekcookies
Deze cookies registreren hoe bezoekers interactief met onze website omgaan door anoniem informatie te verzamelen. Met deze informatie kunnen wij onze dienstverlening continu verbeteren.
Marketingcookies
Worden gebruikt om bezoekers op webpagina's te volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daarmee waardevol voor uitgevers en externe adverteerders.