Sysmex Nederland
Menu

Fit-Testen

Een fit test is een test waarbij wordt gecontroleerd of een respirator, een volgelaats- of halfgelaatsmasker, goed past op het gezicht van degene die het masker draagt. Omdat dragers van het masker niet beschermd kunnen worden als er openingen zijn, is het noodzakelijk om de pasvorm te testen voordat ze in verontreinigde lucht terechtkomen. Een masker moet het ademhalingssysteem van een werknemer scheiden van de omgevingslucht. Hiervoor moet het masker strak tegen het gezicht aan gedrukt worden, zonder dat er openingen zijn, om efficiënte afdichting op de omtrek van het masker te garanderen. Wanneer de maat en vorm van het masker goed op het gezicht van de drager past, is deze beter beschermd op gevaarlijke werkplekken.

Febelsafe

Febelsafe is een ondersteunende partner voor de veiligheids- en welzijnsbusiness en de afkorting voor De Belgische federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de professionele eindgebruikers inzake veiligheid en welzijn.
Sinds 7-10-2022 heeft Febelsafe de Fit2Fit accreditatie voor het uitvoeren van fit-testen in België en Luxemburg.

OHD QuantiFit2

OHD QuantiFit2

De QuantiFit2: op elke plek en moment klaar voor face fit-testing!

Details
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.