Sysmex Nederland
Menu

Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens
Wij geloven dat u altijd moet weten welke gegevens Sysmex over u verzameld en hoe wij die verwerken. Door de nieuwe wetgeving over gegevensbescherming (GDPR) en ons streven naar transparantie, werken we ons privacybeleid bij zodat u ten alle tijden de beste beslissing kunt nemen over de gegevens die u met ons deelt.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantengegevens die worden verzameld door Sysmex Nederland B.V. en Sysmex Belgium N.V. gevestigd in:

Sysmex Nederland B.V.
Ecustraat 11
4879 NP Etten-Leur
The Netherlands

Sysmex Belgium N.V
Chaussée de Bruxelles 135A
1310 La Hulpe
Belgium

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonlijke gegevens

 • Academische titel, positie, functie
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens van de organisatie
 • Telefoonnummer van de organisatie of afdeling
 • E-mailadres


Online gegevens:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonlijke informatie, zoals ras, etnische achtergrond, politieke voorkeuren, religie, gezondheid, seksualiteit, enz.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken via MySysmex en Sysmex Academy
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. analyseert uw gedrag, niet uw persoonsgegevens, op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte
   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen of regelgeving.  

Delen van persoonsgegevens met derden
Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij maken gebruik van de tool Hubspot. Zie https://legal.hubspot.com/privacy-policy voor een uitgebreide toelichting omtrent ons analytische tool Hubspot. Tevens maken we gebruik van LinkedIn. Zie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL voor de privacyverklaring van LinkedIn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@sysmex.nl . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sysmex Nederland B.V. & Sysmex Belgium N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@sysmex.nl .

Met vriendelijke groet,
Het Sysmex Privacy team

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.