Sysmex Nederland
Menu

Witte bloedcellen (WBC)

Witte bloedcellen vormen een diverse groep cellen die uit verschillende precursorcellen voortkomen. Hoewel de specifieke functies van de categorieën WBC’s sterk uiteenlopen, dienen ze alle voor het beschermen van het organisme tegen lichaamsvreemde elementen in de ruimste zin van het woord. Myeloïde leukocyten worden in het beenmerg geproduceerd. Lymfoïde celontwikkeling blijft echter niet beperkt tot het beenmerg. Deze vindt plaats in primaire en secundaire lymfoïde organen.

Het totale aantal witte bloedcellen bij gezonde volwassenen kan variëren tussen 4-12 × 106 cellen/µl, en van deze cellengroep maken lymfocyten en neutrofielen de meerderheid uit. Eosinofielen, basofielen en monocyten komen bij gezonde mensen in veel kleinere aantallen voor. De absolute telling van alle categorieën witte bloedcellen in perifeer bloed is klinisch significant en verschaft meer informatie dan de relatieve telling die in percentages wordt uitgedrukt. WBC-aandoeningen die de myeloïde of lymfoïde afstammingslijn beïnvloeden, kunnen een gevolg zijn van zowel reactieve als niet-reactieve (maligne) ziekten. Reactieve veranderingen worden waargenomen in het beloop van infectieuze of inflammatoire ziekten, terwijl maligne veranderingen wijzen op leukemieën, lymfomen en andere hematologische maligniteiten.

Om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende WBC-gerelateerde ziekten is het van vitaal belang, zowel het aantal cellen als het precieze celtype en de mate van rijpheid te bepalen Geautomatiseerde hematologische analyse is een vitaal onderdeel van het diagnoseproces en ook een hulpmiddel voor het vaststellen van ziekte door levering van nauwkeurige cellentellingen en door in het oog springende cellenpopulaties te markeren. Bij WBC-aandoeningen is het vinden van de juiste diagnose een complexe zaak en is het noodzakelijk, aandacht te besteden aan alle informatie voortkomend uit de complete bloedtelling, de morfologie, immuunfenotypering en andere onderzoeken.

Neutrophils

Neutrofielen

Neutrofielen behoren tot de categorie granulocyten, die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van granulen in het cytoplasma. Zij spelen een belangrijke rol in de immuniteit en zijn de eerste immuuncellen die op een infectielocatie aankomen – gewoonlijk binnen een uur. Dit wordt aangestuurd door een proces dat bekend staat als chemotaxie. Neutrofielen kunnen andere cellen fagocyteren, zoals bacteriën die schadelijk voor het organisme lijken te zijn. Toch overleven ze zo’n actie zelf niet. Pus bestaat voornamelijk uit dode neutrofielen en verteerde bacteriën.

De absolute en de relatieve neutrofielentelling kunnen wat informatie verschaffen voor diagnose en monitoring van infecties, en met deze waarden wordt ook tijdens chemotherapie rekening gehouden. Een verhoogde neutrofielentelling kan ook fysiologisch voorkomen in niet-pathologische situaties, bijvoorbeeld na stress of bij rokers.

Lymphocytes

Lymfocyten

Lymfocyten verdedigen het organisme tegen infectie door lichaamseigen en lichaamsvreemde cellen van elkaar te onderscheiden. Moleculen die door het lichaam als oneigen worden herkend, worden antigenen genoemd. Iedere afzonderlijke lymfocytensoort wordt slechts door één specifiek antigeen gestimuleerd. Wanneer lymfocyten ‘hun’ antigeen herkennen, produceren zij chemicaliën om het te bestrijden.

Er zijn drie hoofdsoorten lymfocyten: B-lymfocyten, T-lymfocyten en natuurlijke killercellen. Hoewel lymfocyten in vergelijking met andere witte bloedcellen klein en rond zijn, zonder granulen, zijn er allerlei verschillende subtypen, en het is lastig deze morfologisch van elkaar te onderscheiden.

Een verhoogde lymfocytentelling kan onder meer het gevolg zijn van infectie of ontsteking, en ook van bepaalde soorten maligniteiten, vooral van hematologische achtergrond. Sysmex-analysers leveren absolute en relatieve lymfocytentellingen, maar hebben ook verschillende ‘flags’ die verdachte lymfocyten kunnen aanduiden. Als deze worden gedetecteerd, moet een vervolgonderzoek worden uitgevoerd.

Monocytes

Monocytes

Monocyten spelen een belangrijke rol in de immuunrespons. Ze kunnen zich snel naar infectiegebieden verplaatsen en kunnen zich differentiëren in macrofagen en dendritische cellen, om een immuunrespons uit te lokken. Cellen van het monocyt-macrofagensysteem kunnen lichaamsvreemde deeltjes verzwelgen en tot antigenen afbreken, die dan weer op het celoppervlak verschijnen.

Er worden geautomatiseerde monocytentellingen geleverd als de verhouding tussen monocyten en het totale aantal witte bloedcellen dat als absolute waarde is geteld. Een verhoogde monocytentelling kan een indicatie zijn van verschillende ziektefasen, bijvoorbeeld chronische ontsteking of infectie, maar ook van maligne aandoeningen zoals chronische myelomonocytische leukemie.

Eosinophils

Eosinophils

Net als neutrofielen vallen eosinofielen onder de categorie granulocyten, omdat zij gevuld zijn met granulen die verschillende enzymen bevatten. Ook zij kunnen zich verplaatsen en kunnen partikels verslinden (fagocytose). Aangezien zij parasieten doden door afgifte van bepaalde cytotoxische enzymen en ook betrokken zijn bij overgevoeligheidsreacties, houdt een verhoogde eosinofielentelling in de meeste gevallen verband met een parasietenplaag of allergie. Eosinofilie kan ook op maligne ziekten duiden, omdat bij bepaalde typen neoplasie eosinofilie optreedt.

Basophils

Basophils

Les basophiles sont les globules blancs les moins représentés dans le sang périphérique et appartiennent également à la catégorie des granulocytes. Tout comme les éosinophiles, une augmentation de la numération de basophiles est bien souvent le signe, mais pas toujours, d'une allergie ou d'une infection parasitaire. Ils fonctionnent avec les mastocytes comme cellules effectrices dans des processus complexes tels que la chimiotaxie ou l'adhérence cellulaire et ils remplissent un rôle de modulation immunitaire pendant les réactions allergiques.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.