Sysmex Nederland
Menu

Laboratorium voorzieningen

In de analytische chemie verwijst monstervoorbereiding naar de wijze waarop een monster voor de analyse wordt behandeld. Voorbereiding is een belangrijke stap en veel verschillende technieken worden gebruikt zoals verdunning, concentratie, drogen, centrifugeren (scheiding), filtreren, enz. Waardevolle monsters moeten veilig worden opgeslagen op een kosteneffectieve manier. Omdat in vele laboratoria de hoeveelheid monsters toeneemt, zijn er nieuwere en slimmere technologieën nodig voor opslag. Laag energieverbruik, kleine footprint, traceerbaarheid en betrouwbaarheid zijn daarin de sleutelwoorden.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.