Sysmex Nederland
Menu
Sustainability Sysmex EMEA region

Duurzaamheid

Verantwoordelijkheid voor onze omgeving maakt deel uit van wie we zijn. Of het nu om mensen, zaken of natuur en milieu gaat. Dat komt tot uitdrukking in alles wat we doen. Onze algehele bedrijfsstrategie voor verantwoord ondernemerschap wordt bepaald op ons hoofdkantoor in Japan, waar het grootste deel van onze productie plaatsvindt. Dat betekent natuurlijk niet dat we niet intensief bezig zijn met onze eigen aanvullende initiatieven. Verantwoord ondernemerschap houdt in dat we verantwoordelijk zijn voor ons hele handelen. Eigenlijk maakt het deel uit van wie we zijn - je zou kunnen zeggen dat het in ons bedrijfs-DNA zit. En daarom zijn we ervan overtuigd dat we van nature verantwoord handelen. We zijn oprecht en authentiek in onze betrekkingen, zowel op het zakelijke vlak als met mensen. We behandelen mensen en processen eerlijk en met respect.

Milieu
Dat geldt ook voor het milieu. Ons milieueffect is het grootst in Japan, waar het grootste deel van onze productie plaatsvindt. Maar onze reagentia worden in Duitsland geproduceerd. Onze fabriek daar is uiterst geavanceerd als het gaat om het verbruik van energie en hulpbronnen. Deze is onder andere uitgerust met een ultramodern fotovoltaïsch systeem. Naast het grotere plaatje zijn onze werknemers ook op microniveau betrokken. We ondersteunen talloze inzamelacties en hebben een milieuwerkgroep die overlegt over het verbeteren van onze milieuprestaties. Een ander succesvol plaatselijk initiatief is ons project 'Sysmex Helping Children', waarin we goed werkende computers die we niet meer kunnen gebruiken, doneren aan bijvoorbeeld scholen en onderwijscentra.

CO2 Prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

De CO2 prestatieladder geeft ons als Sysmex een concreet inzicht in onze CO2 uitstoot, ofwel onze CO2 footprint. Hiervoor hebben we naar 4 aspecten gekeken: inzicht, reductie, communicatie, participatie en eigen initiatieven (zoals bepaald vanuit de CO2 prestatieladder).  

Participatie

Mede door participatie in initiatieven breder dan onze eigen organisatie willen we actief betrokken zijn bij het reduceren van de CO2 uitstoot. Sysmex neemt deel aan bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal. Daar wordt bekeken aan welke sector- of keteninitiatieven wij actief kunnen deelnemen. 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.