Sysmex Nederland
Menu

Diagnostische oplossingen bij gynaecologische kankers - precies aan het licht brengen wat gezien moet worden

Maligniteiten die de vrouwelijke voortplantingsorganen aantasten worden gezamenlijk "gynaecologische kankers" genoemd. Zij zijn goed voor ongeveer 1,4 miljoen nieuwe gevallen per jaar en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 700.000 sterfgevallen per jaar wereldwijd, waarbij baarmoederhals-, endometrium- en eierstokkanker het vaakst worden gediagnosticeerd. [1]

De opsporing van gynaecologische kankers in een vroeg stadium, de nauwkeurige diagnose en enscenering ervan en de behandeling spelen een sleutelrol voor de prognose/uitkomst en de levenskwaliteit van de patiënt.

De laatste jaren zijn de diagnostische en chirurgische benaderingen meer gepersonaliseerd en minder invasief geworden. Dit is vooral te danken aan de invoering van het lymfeklierconcept en de toegenomen toepassing van moleculaire genetische tests voor de diagnose. Dit maakt een betere karakterisering en een beter begrip mogelijk van de kanker, het gedrag en de agressiviteit ervan, alsook van het risico en de prognose van de patiënt, waardoor de keuze van de juiste behandeling wordt ondersteund. 

Wij bieden een reeks oplossingen op basis van geavanceerde moleculairbiologische technologieën die gezondheidswerkers en patiënten tijdens het hele zorgtraject ondersteunen.

Opsporing

Een meer flexibele standaard voor stadiumbepaling

Tijdens de behandeling van veel gynaecologische kankersoorten is het belangrijk te beoordelen of de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren. De eerste lymfeklieren waar de kankercellen zich waarschijnlijk zullen uitzaaien, worden "schildwachtlymfeklieren" (SLN's) genoemd. Een schildwachtklierbiopsie helpt bij het bepalen van het 'stadium' van de kanker en dus het individuele behandelplan, indien nodig. Met behulp van het Sentimag® - Magtrace® magnetische lokalisatiesysteem kunnen SLN doeltreffend worden geïdentificeerd, terwijl de problemen in verband met radioactieve materialen worden vermeden. [2-3]

De procedure

Om de SLN's tijdens de operatie te kunnen identificeren, zal de chirurg een kleine hoeveelheid (tot 2 ml) Magtrace® tracer in de buurt van de kanker injecteren. Na de injectie zal de Magtrace® tracer door het lymfestelsel stromen en de SLN's "markeren".

De injectie kan worden toegediend tot 30 dagen voor de operatie of in de operatiekamer na de narcose. Tijdens de operatie zal de chirurg de Sentimag® sonde gebruiken om de gemarkeerde SLN's te identificeren, die zullen worden verwijderd en naar het pathologie lab gestuurd voor analyse.

Voordeel

De Magtrace® tracer is een gevestigde techniek die wereldwijd bij meer dan 65.000 chirurgische ingrepen is gebruikt. Het biedt meer flexibiliteit en gemak voor zowel patiënten als artsen, omdat het binnen een periode van 30 dagen kan worden geïnjecteerd.

Endomag®, Sentimag® en Magseed® zijn geregistreerde handelsmerken van Endomagnetics Ltd in de Europese Unie www.endomag.com

Magtrace® is een geregistreerd handelsmerk van Endomagnetics Ltd in het Verenigd Koninkrijk www.endomag.com

Diagnose

Diagnose van kanker met OSNA

 De stadiëring van kanker is de stap die bepalend is voor het type en de omvang van de behandeling van een patiënt. Een essentieel onderdeel van dit stadiëringsproces is een beoordeling van de nodale status.

Het gehele beeld onthullen

De status van de lymfeklieren is de belangrijkste prognostische factor en ensceneringsparameter bij de behandeling van gynaecologische kanker. Of er nu wel of geen lymfeklieren betrokken zijn, het is een leidraad voor clinici bij hun beslissing over de geschikte chirurgische aanpak, de omvang van de chirurgische ingreep en wat voor aanvullende therapie eventueel nodig is.

De huidige histopathologische methoden hebben verscheidene beperkingen waardoor geen betrouwbare diagnostische informatie kan worden verstrekt in een intra-operatief scenario of waardoor de gevoeligheid voor een nauwkeurige stadiëring ontbreekt. Daardoor bestaat het risico dat kleine metastasen onopgemerkt blijven, wat leidt tot vals-negatieve resultaten en inadequate behandeling.

OSNA (nucleïnezuuramplificatie in één stap) maakt daarentegen een snelle, gevoelige en gestandaardiseerde moleculaire lymfeklierbeoordeling mogelijk, waardoor de nodale status nauwkeurig kan worden bepaald. Door de volledige lymfeklier te analyseren, biedt de OSNA-methode een nauwkeurige stadiëring en een betrouwbare basis voor op de patiënt afgestemde behandelingsbeslissingen, indien nodig zelfs tijdens een operatie - en helpt zo onder- of overbehandeling te voorkomen en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren.

Bezoek onze website voor meer informatie over onze OSNA-oplossing.

OSNA in gynaecological cancer
Behandeling

Eierstokkanker wordt meestal in een later stadium ontdekt en is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij gynaecologische kankers. De behandeling van dit soort kanker is de laatste 30 jaar verbeterd dankzij een betere chirurgische aanpak en een betere beschikbaarheid van chemotherapeutische geneesmiddelen. Dit is met name het geval sinds de invoering van geneesmiddelen op basis van platina en, meer recentelijk, de toevoeging van taxanen. Ondanks deze verbeteringen in de behandeling vertoont tot 30% van de patiënten geen klinische remissie en de meerderheid van de vrouwen zal uiteindelijk hervallen, meestal met een ongeneeslijke ziekte. [4] Hoewel effectieve chirurgie en behandeling van de ziekte in een vroeg stadium in verband worden gebracht met een verbeterde overleving, is het onmogelijk te voorspellen welke patiënte tijdens of na chemotherapie progressie of herval zal vertonen. Deze voorspelling is van essentieel belang omdat patiënten die resistent zijn, baat kunnen hebben bij een andere combinatie van behandeling [4], waaronder moderne doelgerichte therapie. 

De ontwikkeling van genetische tests heeft een betere karakterisering en een beter begrip van eierstokkanker, het gedrag en de agressiviteit ervan, alsook het risico en de prognose van de patiënt mogelijk gemaakt, waardoor de keuze van de juiste behandeling wordt ondersteund.  

Germline mutaties van de BRCA1 en BRCA2 genen leiden tot een hoog levenslang risico op eierstokkanker. Zij vormen de belangrijkste en meest gekarakteriseerde genetische risicofactoren die tot dusver voor de ziekte zijn geïdentificeerd. BRCA1 en BRCA2 zijn betrokken bij bijna de helft van alle families met twee of meer gevallen van eierstokkanker. Aangezien de BRCA1- en BRCA2-genen coderen voor de eiwitten die betrokken zijn bij DNA-reparatie, zijn tumoren met veranderingen in een van beide genen bijzonder gevoelig voor specifieke antikankermiddelen die het DNA beschadigen. [5]

Een betrouwbare beoordeling van de mutatiestatus van de tumor is van doorslaggevend belang bij de selectie van kankerpatiënten die in aanmerking komen voor gerichte therapie. Om dergelijke genetische veranderingen te onderzoeken, kunnen oncologen gebruik maken van een verscheidenheid van moleculair-genetische tests, die hen kunnen helpen bij het nemen van gepersonaliseerde behandelingsbeslissingen. Precisiediagnostiek is de sleutel tot het selecteren van de juiste therapie op het juiste moment voor de juiste kankerpatiënt.

Moleculaire tests voor therapieselectie

CytoCell FISH (Fluorescent In Situ Hybridisatie) sondes gericht op de genen MET, ROS1, CHD5, TOP2A en ZNF217 worden gebruikt om pathologen en clinici te helpen inzicht te krijgen in tumorgedrag/agressiviteit en daarmee in de prognose van de patiënt.

Bezoek CytoCell's website

BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, ATM, ATR en NF1 behoren tot de meest voorkomende kiembaan- en somatisch gemuteerde genen die ten grondslag liggen aan de pathogenese van eierstokkanker en die met next generation sequencing (NGS) tests kunnen worden onderzocht. De Sysmex-oplossing om het algemene genomische landschap van eierstokkanker te helpen karakteriseren is het SureSeqTM Ovarian Cancer Panel.

Bezoek SureSeq's website

Lees twee inspirerende verhalen van overlevenden

They share words of inspiration, hope and how their lives have been changed by this disease.

Zij delen woorden van inspiratie, hoop en hoe hun leven is veranderd door deze ziekte

References

  1. Sung H, et al. (2021) Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. PMID: 33538338

  2. Rzepka et al. (2014): Sentinel lymph node identification using a magnetic tracer for endometrial cancer: A pilot study. J Clin Oncol 32, 2014 (suppl; abstr e16550)

  3. Jedryka MA, Klimczak P, Kryszpin M, et al. (2020): Superparamagnetic iron oxide: a novel tracer for sentinel lymph node detection in vulvar cancer. Int J Gynecol Cancer, doi:10.1136/ ijgc-2020-001458

  4. Helleman J. et al., (2006) Molecular profiling of platinum resistant ovarian cancer. Int J Cancer 118(8):1963-71.

  5. Radu MR et al. (2021) Ovarian Cancer: Biomarkers and Targeted Therapy. Biomedicines. Jun 18;9(6):693. doi: 10.3390/biomedicines9060693.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.