Sysmex Nederland
Menu

Sysmex goes Pink - Laten we samen borstkanker bestrijden

Lees inspirerende overleversverhalen

Ze delen woorden van inspiratie en hoop en vertellen hoe hun levens zijn veranderd door borstkanker.

Borstkanker is de meest gediagnosticeerde vorm van kwaadaardigheid bij vrouwen [1]. Toch kan een vroegtijdige opsporing via een regelmatige screening en genetische tests op de aanleg voor borstkanker de kansen op genezing van deze ziekte vergroten en in veel gevallen zelfs vermijdbaar maken.

Bovendien heeft de toepassing van nieuwe moleculaire diagnostische instrumenten in combinatie met minder invasieve chirurgische benaderingen en gepersonaliseerde behandelingen het oncologische resultaat en de levenskwaliteit van de patiënt aanzienlijk verbeterd.

Wij spelen een belangrijke rol in deze verbeteringen en bieden een brede portefeuille van geavanceerde producten voor het hele behandelingsproces van borstkanker.

Preventie

Preventiemethoden voor borstkanker

In de meeste gevallen is erfelijke borstkanker te wijten aan de aanwezigheid van een schadelijke kiembaanmutatie (geërfd) in de genen BRCA1 en/of BRCA2 [2].

Voorafgaand aan het testen zal een persoon meestal een risico-evaluatie ondergaan, waarbij hij of zij een ontmoeting heeft met een genetisch consulent of een andere zorgverlener om factoren te bespreken zoals welke familieleden kanker hebben gehad, welke kankers zij hadden, en op welke leeftijd zij werden gediagnosticeerd. Als de beoordeling suggereert dat iemand een verhoogd risico op het dragen van een schadelijke BRCA1 of BRCA2 gen variant heeft, kan de genetisch consulent de juiste genetische test bestellen, als het individu besluit om genetische tests te hebben.

Hieronder volgen de aanbevelingen van de NCCN voor BRCA1 en BRCA2 testen [3]:

 • Borstkankerdiagnose op de leeftijd van ≤45 jaar
 • Meervoudige borstkankers: bilateraal of ipsilateraal
 • Borst- en eierstokkanker op elke leeftijd
 • Borstkanker bij mannen
 • Triple-negatieve (oestrogeenreceptor negatief, progesteronreceptor negatief en HER2/neu negatief) borstkanker gediagnosticeerd ≤60 jaar
 • Pancreaskanker op elke leeftijd
 • Twee of meer familieleden (≤50 jaar oud) met borstkanker
 • Drie of meer familieleden met borstkanker op elke leeftijd
 • Een eerder vastgestelde BRCA1 of BRCA2 mutatie in de familie
 • Een persoonlijke voorgeschiedenis van borstkanker tussen 46-50 jaar en een naast familielid met borst-, eierstok-, pancreas- of prostaatkanker
 • persoonlijke voorgeschiedenis van borstkanker op elke leeftijd en een naast familielid met borstkanker op de leeftijd van 50 jaar of jonger, of twee of meer naaste familieleden met borstkanker op elke leeftijd
 • uitgezaaide prostaatkanker op elke leeftijd

Mensen die dergelijke mutaties erven, lopen een hoog risico om tijdens hun leven borstkanker te ontwikkelen. Eenmaal gediagnosticeerd met invasieve borstkanker, dragen zij een hoog risico op het ontwikkelen van een tweede ipsilaterale of contralaterale borstkanker [4].

Daarom is een correcte diagnose van de aanwezigheid van dergelijke kiembaanmutaties, in combinatie met aangepaste preventie- en screeningstrategieën, van het grootste belang om deze ziekte te bestrijden.

Download de brochure SureSeq Borstkanker + CNV Panel

Chirurgie

Magtrace® lymfatische tracer voor detectie van verklikkerknopen

Bij veel kankerbehandelingen wordt een biopsie van de schildwachtklier uitgevoerd. De schildwachtklieren zijn de eerste afvoerende lymfeklieren en hebben daarom het grootste potentieel om metastasen te bevatten. Hun verwijdering en analyse zijn essentieel voor het bepalen van het nodale stadium van de kanker, waardoor een individueel behandelingsplan voor de patiënt mogelijk wordt.

Magtrace® paramagnetische tracer is een vloeibare tracer die speciaal is ontwikkeld voor de SLNB-procedure die wordt uitgevoerd op hetzelfde moment als de verwijdering van het verdachte kankerweefsel in de borst.

Om de verklikkerknopen te helpen identificeren, wordt de tracer in de borst geïnjecteerd en zal via het lymfestelsel naar de verklikkerknopen migreren [5]. Met zijn traceerbare signaal kunnen de knopen die Magtrace® bevatten worden geïdentificeerd met behulp van de magnetische sensor in de Sentimag® sonde voordat ze worden verwijderd om de verspreiding van de kanker vast te stellen.

Verwijdering van ontastbare borstletsels met Magseed®

Wanneer borstkanker in een vroeg stadium of een verdacht knobbeltje wordt ontdekt, kan borstsparende chirurgie een optie zijn - ook bekend als lumpectomie of gedeeltelijke mastectomie.

Dit is een chirurgische ingreep waarbij de laesie en een dunne marge van gezond weefsel eromheen volledig worden verwijderd om ervoor te zorgen dat er geen tumorcellen achterblijven en zoveel mogelijk gezond weefsel wordt behouden.

Om de laesie tijdens de operatie precies te lokaliseren, zijn er een paar hulpmiddelen die als marker worden gebruikt - Magseed® is er daar één van.

Vóór de operatie wordt de Magseed® met behulp van röntgen- of echogeleide in het centrum van de laesie aangebracht. De plaatsing kan worden gepland wanneer het de patiënt en het ziekenhuispersoneel schikt. Daarna blijft dit minuscule zaadje van slechts 1x5 mm groot veilig op zijn plaats zitten zonder ongemak voor de patiënt tot de dag van de operatie [6].

Tijdens de operatie wordt met de sonde van het Sentimag®-systeem de Magseed® en daarmee de laesie waarin de Magseed® is geplaatst, nauwkeurig gelokaliseerd. Hierdoor kan de tumor nauwkeurig en volledig worden verwijderd.

Watch the Video with Radiologist Dr Marie-Rose El Bejjani from Hospital Saint-Joseph in Paris and learn more about the placement with Sentimag®-Magseed®.

Watch the Video with breast surgeon Dr Severine Alran from Hospital Saint-Joseph in Paris and learn more about surgery with Sentimag®.

Gerichte okselklierdissectie met Sentimag®-Magtrace®/Magseed®

In some cases, the breast cancer treatment plan includes a neoadjuvant chemotherapy – a chemotherapy given prior to surgery. This allows close monitoring of the response, and according to studies, the tumour in the breast can shrink and cancerous lymph nodes can turn from “positive” to “negative” (free of cancer) during the course of the chemotherapy. Thus, the chances increase to receive a less invasive surgical approach afterwards, e.g. breast conserving surgery.

If suspicious lymph nodes are detected in the axilla at the time of diagnosis, they are usually marked before or during the neoadjuvant chemotherapy. For this purpose, a Magseed® marker can be inserted into the suspicious lymph node/s, ensuring accurate identification and removal with the help of the Sentimag® detector during the following surgical intervention.

In addition, a SLNB is also performed using the same instrument, for which the Magtrace® liquid tracer is injected into the breast and migrates to the sentinel nodes. The magnetic sensor in the Sentimag® probe will then detect the signal from the Magtrace® particles and identify the nodes associated [7].

The combination of these two procedures is called targeted axillary dissection (TAD). It has become more common, as first studies have proven it to be more accurate in determining the status of the axilla after chemotherapy and assessing if the patient has down-staged or at best converted to a cancer-free status.

Axillary management after neoadjuvant treatment

Sentigmag®-Magseed® / Magtrace® and Osna

Fabrikant: Sentimag®, Magseed® en Magtrace® worden geproduceerd door Endomagnetics Ltd (Endomag)

Sentimag® en Magseed® zijn geregistreerde handelsmerken van Endomagnetics Ltd in de Europese Unie

Magtrace® is een geregistreerd handelsmerk van Endomagnetics Ltd in het Verenigd Koninkrijk

Diagnose

Moleculaire lymfeklierbeoordeling met OSNA

Borstkanker zaait meestal eerst uit naar de nabijgelegen lymfeklieren in de oksel. Tijdens de operatie worden de lymfeklieren, de zogenaamde sentinel lymfeklieren (SLN), verwijderd en geanalyseerd om de aanwezigheid van uitzaaiingen op te sporen - deze procedure wordt sentinel lymfeklierbiopsie (SLNB) genoemd.

Afhankelijk van de omvang van de tumor in de SLN, beslist de chirurg of een verdere okselklierdissectie nodig is of niet. Een nauwkeurige, betrouwbare en snelle methode voor de analyse van de SLN is dus van het grootste belang bij de behandeling van borstkanker. De minder invasieve benadering van SLNB maakt het mogelijk veel axillaire dissecties te besparen, wat de levenskwaliteit van de patiënt verbetert.

OSNA is een geavanceerde moleculair-gebaseerde diagnostische test voor de nauwkeurige en snelle stadiëring van lymfeklieren die het volledige nodale beeld onthult, met een zeer hoge gevoeligheid. De klinische waarde gaat verder dan de louter lymfeklierbeoordeling, aangezien het gepersonaliseerde behandelingsbeslissingen ondersteunt en de levenskwaliteit van de patiënt verbetert.

Bekijk de video met Dr. Vicente Peg van het University Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, en kom meer te weten over moleculaire intra-operatieve stadiëring van lymfeklieren met OSNA.

Watch the video with Dr Vicente Peg from University Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, and learn more about molecular intraoperative staging of lymph nodes with OSNA.

Behandeling

Precisiediagnostiek voor gerichte therapieselectie bij borstkanker - brengt precies aan het licht wat gezien moet worden

Precisiediagnostiek is de sleutel tot het selecteren van de juiste therapie op het juiste moment voor de juiste kankerpatiënt.

Gen veranderingen spelen een cruciale rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van borstkanker. Daarom is een betrouwbare beoordeling van de mutatiestatus van de tumor niet alleen doorslaggevend bij de selectie van kankerpatiënten die in aanmerking komen voor doelgerichte therapie, maar ook later bij het toezicht op de respons op de behandeling en de ziekteprogressie.

Tegenwoordig is er een scala van geneesmiddelen beschikbaar die gericht zijn op tumor specifieke genetische veranderingen en die kunnen worden voorgeschreven in plaats van of in combinatie met standaard chemotherapieën, immunotherapieën en radiotherapieën.

HER2 amplificatie wordt gezien in ongeveer 15% van de borstkankers en wordt, bij afwezigheid van therapie, geassocieerd met een slechte prognose [8,9]. Behandeling van patiënten met HER2-amplificatie met het monoklonale antilichaam Herceptin® (Trastuzumab) is effectief gebleken, waardoor de totale overlevingsduur toeneemt [10,11].

Bovendien is aangetoond dat het FGFR1-gen bij ongeveer 10% van de borstkankerpatiënten is geamplificeerd. Dit wijst op een slecht resultaat, aangezien over-expressie van het genproduct betrokken is geweest bij een vroeg herval [12-14].

Amplificatie van het TOP2A gen wordt ook gezien bij borstkanker, vaak met co-amplificatie van HER2 [15,16]. TOP2A genafwijkingen zijn een marker voor de behandeling op anthracycline gebaseerde chemotherapie bij borstkankerpatiënten [12].

Om dergelijke genetische veranderingen te onderzoeken, kunnen oncologen gebruik maken van verschillende moleculair genetische tests die hen kunnen helpen bij het nemen van gepersonaliseerde behandelingsbeslissingen. Sysmex biedt een reeks producten op basis van geavanceerde moleculairbiologische technologieën, ter ondersteuning van professionals in de gezondheidszorg en patiënten tijdens het hele zorgtraject.

Therapieselectie

Met CytoCell® FISH (Fluorescence In Situ Hybridisation) probes* voor HER2 (ERBB2), FGFR1, TOP2A, MET, EGFR en RB1-genen krijgen oncologen specifieke informatie over belangrijke geneesmiddel plichtige genen en prognostische markers.

Download de brochure over CytoCell-pathologische sondes voor borstkanker

Andere cruciale en momenteel relevante borstkankergenen, waaronder BRCA1, BRCA2, TP53 en PIK3CA, kunnen worden onderzocht door next-generation sequencing tests met de Sysmex-oplossing - SureSeqTM myPanelTM* NGS Custom Breast Cancer Panel.

Voor meer informatie, bezoek de SureSeq myPanel NGS Custom Borstkanker Panel website

Download Brochure

Download de brochure van SureSeq Borstkanker + CNV Panel

* CytoCell® FISH sondes: Uitsluitend voor professioneel gebruik in laboratoria. Niet bedoeld voor gebruik als stand-alone diagnostiek of begeleidende diagnostiek. Therapeutische maatregelen mogen niet alleen op basis van het FISH-resultaat worden geïnitieerd.

* SureSeqTM myPanelTM: Uitsluitend voor gebruik in onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.

Fabrikant en handelsmerken: CytoCell® FISH Probes (Cytocell Limited), SureSeqTM myPanelTM (Oxford Gene Technology IP Limited)

Therapie en recidiefcontrole

Ondanks chirurgische en/of systemische primaire behandeling wordt tot 30% van de borstkankerpatiënten nog steeds geconfronteerd met ziekteprogressie. Het monitoren van patiënten op therapierespons, met name resistentiemutaties en tumorrecidief, is dan ook van vitaal belang om het best mogelijke langetermijnresultaat voor de patiënt te garanderen.

In de moderne gepersonaliseerde oncologie zijn bepaalde somatische gen mutaties naar voren gekomen als belangrijke bio markers voor ziekteprogressie, die aantoonbaar zijn in DNA van tumorweefsel of circulerend tumorafgeleid DNA (ctDNA) dat in vloeibare biopsie wordt opgespoord. In het stadium van de monitoring zijn weefselmonsters vaak niet beschikbaar voor analyse. Vloeibare biopsieën kunnen echter herhaaldelijk worden bemonsterd met minimaal ongemak voor de patiënt en hebben aangetoond de beperkingen van weefselbiopsieën te ondervangen, zoals het ontbreken van tumorheterogeniteit, inferieure toegankelijkheid van de monsters en lange doorlooptijd.

De detectie van klinisch relevante mutaties uit een eenvoudige bloedafname stelt oncologen dan ook in staat de meest gunstige therapie te selecteren en de respons van de patiënt op de therapie in real time te volgen.

Plasma-SeqSensei™ (PSS) RUO-kits zijn op next-generation sequencing (NGS) gebaseerde vloeistofbiopsie-assays bedoeld voor onderzoek naar bruikbare mutaties die relevant zijn voor colorectale, NSCLC-, borst- en schildklierkankers, alsook melanoom. De PSS RUO-kit is gebaseerd op de ultragevoelige SafeSEQ-technologie en heeft tot doel een nieuwe norm te stellen voor de absolute bepaling van mutant moleculen (MM's), onafhankelijk van de input van echt DNA, en biedt onderzoekers zo een geavanceerd instrument om gepersonaliseerde oncologie te bevorderen. Omdat de kit lage allelfrequenties van varianten kan bepalen, is hij vooral nuttig voor de detectie van minimaal residuele ziekte (MRD) en andere toepassingen die sequentiële metingen vereisen, zoals respons-, recidief- of resistentiemonitoring.

* Plasma-SeqSensei™ BC RUO Kit is uitsluitend bestemd voor gebruik in onderzoek. Niet voor gebruik in diagnostische procedures.

Bekijk meer over hoe Sysmex het verschil maakt in de strijd tegen borstkanker

MammaTyper®

MammaTyper®

Comprehensive molecular subtyping of breast cancer patients

Details
OSNA in breast cancer

OSNA in breast cancer

More differentiated information to fine-tune your treatment decision

Details
Sentimag - Magseed in breast cancer

Sentimag - Magseed in breast cancer

Magnetische lokalisatie van letsels en lymfeklieren

Details

Referenties

 1. Sung H. et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin., 71(3):209-249.
 2. Paluch-Shimon S. et al. (2016). Prevention and screening in BRCA mutation carriers and other breast/ovarian hereditary cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol., 27 (5): v103-v110. 
 3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast and Ovarian. V3.
 4. Kotsopoulos J. (2018). BRCA Mutations and Breast Cancer Prevention. Cancers, 10(12), 524.
 5. Pedro L. et al. (2019): Impact of locally administered carboxydextran-coated super-paramagnetic iron nanoparticles on cellular immune function. Small, 15, 1900224.
 6. Kühn F. et al. (2020): A German study comparing standard wire localization with magnetic seed localization of non-palpable breast lesions. In vivo, 34, 1159-64.
 7. Pohlodek K. et al. (2019): Localization of impalpable breast lesions and detection of sentinel lymph nodes through magnetic methods. Eur. J. Radiol., 120, 108699.
 8. Tsai-Pflugfelder M, et al. Proc Nat Acad Sci 1988;85:7177-81.
 9. Bofin AM, et al. Cytopath 2003;14(6):314-9.
 10. Fountzilas G, et al. BMC Cancer 2013;13:163.
 11. O’Malley, et al. J Natl Cancer Inst 2009;101(9):644-650.
 12. Letessier A, et al. BMC Cancer 2006, 6:245.
 13. Courjal F et al., Cancer Res 1997;57(19):4360-7
 14. Turner N et al., Cancer Res 2010;70(5):2085-94
 15. Bofin AM, et al. Cytopath 2003;14(6):314-9.
 16. Fountzilas G, et al. BMC Cancer 2013;13:163
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.