Sysmex Nederland
Menu

Knowledge Centre

Sysmex behoort wereldwijd tot de toonaangevende gezondheidszorgbedrijven en is wereldaanvoerder op het gebied van hematologie. Dat is geen toeval – het is het resultaat van uitzonderlijk hard werken. Een van de aspecten die we hoog en trots in ons vaandel dragen is onze kennis. Onze ambitie is dat deze website zich ontwikkelt tot een toonaangevende bron van informatie over onze expertisegebieden en wel in het bijzonder over hematologie.

Hier in ons Knowledge Centre vindt u veelsoortige informatie over allerlei onderwerpen, in uiteenlopende presentatievormen. We hopen dat deze informatie voor u een hulpmiddel zal zijn voor kennisvergroting op uw vakterreinen en dat u daarbij een goed beeld krijgt van onze activiteiten.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.