Sysmex Nederland
Menu

Fluorescentie-flowcytometrie: de volgende stap in urineanalyse

Snelle en nauwkeurige analyse van urinesediment: betrouwbare telling en classificering van duizenden natieve urinedeeltjes. Het analyseren zonder centrifugatie of voorbehandeling voorkomt bekende fouten en zorgt voor verdere standaardisering van urineonderzoek.
 

Fluorescentie-kleuring

Fluorescentie-kleuring

Fluorescentie-kleuring is de eerste stap in de meetprocedure. Specifieke fluorochromen worden hierbij gebruikt om de structuur van de kern (DNA) en van het oppervlak (membraan) van de cellen in een urinemonster te labelen. De fluorochromen zijn gekozen op basis van hun vermogen om fluorescerend licht uit te zenden wanneer excitatie optreedt door een bepaalde lichtgolflengte. Van elk deeltje kunnen zo de eigenschappen worden vastgesteld en gemeten, waardoor een groter aantal klinische parameters bepaald kunnen worden.

Hydrodynamische focusing

Hydrodynamische focusing

Hydrodynamische focusing is de tweede stap. In deze stap wordt een sheath-vloeistof gebruikt om de sampledeeltjes te scheiden en op een lijn te krijgen. De sheath-vloeistof werkt als een mantel en omringt de sample met een vloeistofstroom die de deeltjes één voor één langs de laserstraal laat stromen. Hierdoor kan elk deeltje individueel en nauwkeurig worden gemeten, wat leidt tot nauwkeurigere resultaten.

Deeltjeskarakterisering door laserscans

Particle characterisation by laser scanning

Deeltjeskarakterisering door laserscans is de derde stap. In deze stap passeert elk deeltje de 488 nm-laserstraal, die de individuele deeltjes exciteert en de cellen kan scheiden door middel van vier verschillende signalen. De signalen die de detectoren verzamelen, bieden informatie over de grootte, vorm, depolarisatie en fluorescentie-intensiteit van elk deeltje.

Unieke vingerafdrukken

Unique fingerprints

De gedetecteerde lichtsignaalpatronen worden vertaald naar unieke ‘vingerafdrukken’, waarmee elk deeltje kan worden geïdentificeerd en toegekend aan de desbetreffende parameter. Dit leidt tot de kwantificatie van elke parameter en levert gedetailleerde informatie over de deeltjes in de sample.

Scattergram

Scattergram

Ten slotte worden de signalen uit een meting toegekend aan de bijbehorende parameters en samengevat in scattergrammen. Elk scattergram toont de signalen van één sample voor een of meer parameters en biedt een uitgebreide analyse van de deeltjes en hun eigenschappen. Met fluorescentie-flowcytometrie kunnen grote aantallen cellen in korte tijd worden geanalyseerd, wat gedetailleerde informatie oplevert over celpopulaties en hun eigenschappen. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt ter ondersteuning van de klinische besluitvorming.


Our solutions

UF-4000/UF-5000

UF-4000/UF-5000

Volledig geautomatiseerde flowcytometrie

Details
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.