Sysmex Nederland
Menu

DC sheath-flow detectiemethode

Voor het tellen van rode bloedcellen, trombocyten, RBVC en PLT maken Sysmex-analysers gebruik van de DC sheath-flow detectiemethode. Aan het geaspireerde volbloed wordt een portie bloed onttrokken, die in een vooraf ingestelde verhouding met het verdunningsmiddel wordt gemengd.

Van deze verdunning wordt een bepaald gedeelte naar de detectiekamer gestuurd en door een kleine opening gevoerd. Aan weerszijden van deze opening bevinden zich ook elektroden, waardoor gelijkstroom wordt gevoerd. De gelijkstroomweerstand tussen de elektroden verandert naargelang de in het verdunningsmiddel gesuspendeerde cellen door de opening gaan. Deze weerstand veroorzaakt een verandering van de elektrische puls evenredig met de grootte van de bloedcel.

Deze elektriciteitswaarden worden geconverteerd tot grafische weergaven van volumeverdelingscurven, oftewel histogrammen.

Als de cellen de monsteruitgangsmond verlaten, worden zij omgeven door een sheath-flow van verdunningsmiddel. Hier worden zij in juiste oriëntatie geordend en naar het midden van de opening verplaatst. Hierdoor vermindert het aantal interferentiefouten en wordt de kans op detectie van abnormale cellenpulsatie kleiner, een verschijnsel dat zou kunnen worden veroorzaakt door cellen die decentraal door de transducer gaan. Zodra de cellen door de opening zijn gegaan, worden ze door een andere stroming in tegenovergestelde richting meegenomen, direct naar de afvoer. Hierdoor wordt recirculatie voorkomen, evenals veranderingen in de trombocytentelling.

SLS detection method

SLS detection method

Measurement technologies

Learn more
Fluorescence flow cytometry

Fluorescence flow cytometry

Measurement technologies

Learn more
Technologies

Technologies

Measurement technologies

Lees meer
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.