Sysmex Nederland
Menu

Handhygienescanner efficiente tool voor ziekenhuishygiene

Posted by Michael de Haas 12/2019

Handhygiëne wordt nog altijd gezien als het meest efficiënte hulpmiddel in de strijd tegen ziekenhuisinfecties. Desondanks is de handhygiëne compliance en frequentie relatief laag. In deze studie is gebruik gemaakt van de Semmelweis handhygiënescanner. De scanner werd ingezet op twee IC's. Hierbij observeerde men het slagingspercentage en de mate kwaliteitsverbetering tijdens de testperiode.

Methode

De onderzoekspopulatie betrof zorgverleners van een ziekenhuis in de regio Chicago die werkten op de afdelingen MICU (Mobile Intensive Care Unit) en NICU (Neonatal Intesive Care Unit). De zorgverleners desinfecteerden hun handen met een UV-handrub op alcoholbasis. Na het desinfecteren maakten de participanten gebruik van de handhygiënescanner. De scanner gaf daarna objectieve visuele feedback van de gemiste plekken. Het geïntegreerde rapportagesysteem bood realtime statistieken over de handhygiëne op persoonlijk en afdelingsniveau. Het systeem berekende de Semmelweis Hand Hygiene Quality (SHHQ) score (0-100), die de kwaliteit van de handhygiëne aangeeft.

Resultaten

92 zorgverleners hebben deelgenomen aan de studie. De gemiddelde SHHQ score die werd bereikt door de MICU was 85,38% (SD= 17,71%). De gemiddelde score op de NICU was 89,48%  (SD= 13,81%). Uit het onderzoek bleek dat de duimen en de vingertoppen het meest gemist werden. De handhygiënekwaliteit werd verbeterd bij beide eenheden. Slechts 28,4% van de particpanten slaagde (bij een SHHQ score ≥95) in de eerste vier dagen, terwijl 81,1% slaagde in de laatste vier dagen van de observatieperiode.

Discussie

  • De digitale handhygiënetraining en -evaluatie zorgen voor systematische en gepersonaliseerde gegevensverzameling.
  • Deze technologie laat de zwakke punten in de handhygiëne van zorgverleners zien.
  • Het systeem is een efficiënt hulpmiddel om de ziekenhuishygiëne te verbeteren.

Wilt u meer weten over de Semmelweis handhygiënescanner? Klik dan hier.

Dit artikel is gebaseerd op de studie 'Hand hygiene quality improvement using an innovative digital monitoring program'. Klik hier voor het PDF-bestand.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.