Sysmex Nederland
Menu
Sysmex XN-Check

XN CHECK

  • QC-materiaal voor de XN-Serie
  • Monitort alle diagnostische parameters
  • Uitgebreide interne en externe QC
  • Veilig en direct klaar voor gebruik
  • Zo gelijksoortig aan natief humaan bloed als haalbaar is

XN CHECK

Effectieve QC

XN CHECK is controlebloed waarvan de samenstelling specifiek is afgestemd op de XN-Serie. Het schept de mogelijkheid, de technische functies en het reagentiasysteem van de analyser terdege te controleren. Het controlemiddel biedt effectieve en betrouwbare interne en externe QC op het XN-Serie hematologiesysteem.

XN CHECK levert analysegegevens voor alle diagnostische parameters: 8 CBC-parameters, differentiële leukocytentelling, gegevens over onrijpe myeloïden, gekernde rode bloedcellen en reticulocyten.

Veilig en klinisch breed inzetbaar

XN CHECK is in drie verschillende concentraties verkrijgbaar. XN-CHECK niveau 2 bestrijkt het normale bereik, XN-CHECK niveau 1 de lagere afwijkende waarden en XN-CHECK niveau 3 monitort de hogere abnormale waarden.

XN-CHECK is niet-reactief voor hepatitis-B-oppervlakteantigeen, hepatitis-C-virus (HCV) en HIV1/HIV2-antilichaam, zoals blijkt uit tests uitgevoerd volgens door de FDA gespecificeerde normen. Door de zorgvuldig uitgevoerde verpakking wordt XN-CHECK tegen verdamping en beschadiging beschermd en blijft het product langer stabiel.

Vraag offerte aan

Meer informatie

Meer informatie

Omvat witte bloedcellen voor differentiatie, reticulocytenfracties en gekernde rode bloedcellen. XN-CHECK omvat alle rijpingsfasen van reticulocyten – van de vroege fasen in het HFR-gebied tot rijpe rode bloedcellen, zodat u het RET-kanaal op betrouwbare wijze kunt monitoren. Als resultaat hiervan worden alle relevante cellenpopulaties onderscheidend in het betreffende spreidingsdiagram weergegeven.

QC omvat ook de parameters reticulocyten-hemoglobine-equivalent (RET-He), onrijpe granulocyten (IG), onrijpe-trombocytenfractie (IPF) en PLT-F. Zo kunt u alle meetkanalen beheren.

Externe QC

Externe QC

Door gebruik te maken van XN-CHECK en de netwerkfuncties van Sysmex XN-Serie-analysers bieden wij een internet-based externe QC-service, IQAS Online, die deel uitmaakt van het Sysmex Network Communication System (SNCS).

Naast de interne QC op basis van XN-CHECK, die lokaal op de analyser in stand blijft, worden de resultaten automatisch naar een externe computer gestuurd. De resultaten worden dan vergeleken met die van andere systemen van hetzelfde type. Slechts enkele minuten na uitvoering van de meting komt een werkingsvergelijking met gegevens van een internationale peer group ter beschikking, evenals de bekende analysewaarden van het interne QC-systeem. Op de SNCS-website kunnen individuele resultaten worden bekeken, nadat onder wachtwoordbeveiliging is ingelogd met vermelding van uw gegevens.

U wordt automatisch ingelicht als resultaten significant afwijken, zodat u meteen gepaste tegenmaatregelen kunt treffen. SNCS IQAS Online is een unieke integratie van dagelijkse QC en internationale externe QC in een enkele gemeenschappelijke kwaliteitsmeting. Het programma biedt een systeem voor dagelijkse externe QC zonder dat daarvoor extra controlemateriaal nodig is.

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik

Controlemateriaal voor QC op de XN-Serie

Parameters

Parameters

Diagnostische parameters: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT-I, PLT-F, PDW, PCT, MPV, P-LCR, IPF, WBC, WBC-D, NEUT (%,#), LYMPH (%/#), MONO (%/#), EO (%,#), BASO (%,#), NRBC (%/#), IG (%/#), RET(%,#), HFR, MFR, LFR, IRF, RET-He, PLT-O
Onderzoekparameters: RBC-O, WBC-P

Analysegegevens en technische gegevens

Analysegegevens en technische gegevens

Op cd-rom worden voor elke lot en voor elk niveau van XN-CHECK analysegegevens in elektronische indeling verstrekt, als analysegemiddelde en analysebereik.

Voor en na opening wordt XN-CHECK bij een temperatuur van 2–8 °C bewaard. Bewaard bij 2 - 8 °C bedraagt de gebruiksduur 8 weken per lot, en na opening van het flesje blijft de inhoud 7 dagen stabiel. De inhoud is 3,0 ml per flesje.

Video

Video

Pdf maken
Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Beelden
  • Video's
Learn more about our concept https://www.sysmex.nl/onderneming/who-is-sysmex/silent-design.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html