Sysmex Nederland
Menu

Productiviteitswaarden

Bent u verantwoordelijk voor een groot laboratorium? Dan zijn maximale verwerkingscapaciteit en efficiëntie waarschijnlijk twee van uw belangrijkste aandachtspunten. U moet aandacht besteden aan tijd, kostenefficiëntie en een zo snel mogelijke respons op de monsters van uw cliënten, zodat zij hun patiënten beter van dienst kunnen zijn. Toch moeten ook kleinere gespecialiseerde laboratoria hun efficiëntie maximaliseren, vooral voor termijnkritische analyses, zoals die van lichaamsvloeistoffen. Het XN-concept is speciaal op de aanpak van die twee situaties afgestemd.

Op basis van een enkelvoudig gangbaar technologieplatform hebben we de analytische XN-modules met configureerbare diagnostische toepassingen gekoppeld aan uitbreidbare componenten. Alle modules zijn zodanig geïntegreerd dat zij hun capaciteit ten volle kunnen benutten. De modules verhogen uw efficiëntie, bijvoorbeeld door registratie, sorteren en archiveren, automatische preparatie en kleuring van uitstrijkjes en uitvoering van ESR, HBA1c en digitale morfologische analyse, afhankelijk van de beschikbaarheid. U kunt zelfs een hematologienetwerk aanmaken, dat een aantal locaties met elkaar verbindt, die onderling kennis en expertise kunnen uitwisselen.

Het uitbreidbare concept kan in omvang uiteenlopen van een enkele analyser tot een reeks van 9 modules in een naadloos platform. Met een capaciteit tot 900 monsters per uur! En omdat de XN ook compact is, biedt het systeem een fantastische productiviteit per m2. Het verkort de omlooptijden door activering van geautomatiseerde processen en vermindering van handmatige interventies, het aantal uitstrijkjes en foutrisico's, in verhouding tot handmatige procedures.

Het revolutionaire element van het concept is het feit dat u het hele systeem naar eigen goeddunken kunt aanpassen, zodat het precies aan uw wensen tegemoet komt. U betaalt alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt en vermindert het verbruik van reagentia. En wanneer uw behoeften in de toekomst veranderen, staan de modulariteit en schaalbaarheid van het systeem ervoor in dat uw aanvankelijke investering niet in rook opgaat. U kunt naar behoefte groeien, met inbegrip van multi-locatieconfiguraties.

Rerun & Reflex

Dit is een standalone tafelmodel-instrument. Met Rerun & Reflex biedt de XN-1000 reproduceerbare resultatenkwaliteit binnen het kortst mogelijke tijdsbestek. Door monsters met kennelijk onbetrouwbare resultaten automatisch opnieuw te analyseren vermindert het systeem het aantal handmatige interventies aanzienlijk, een besparing op tijd en hulpmiddelen die niet ten koste gaat van de omlooptijd. Ook reagentiabeheer is een eenvoudige zaak – desgewenst kunnen we uw reagentia in een groep analysers integreren.

De XN-1000 Rerun & Reflex kan met alle beschikbare diagnostische toepassingen worden uitgerust. Afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen voert de XN een reeks rule-based tests uit. De betreffende monsters worden automatisch in een uitgebreide meting ingevoerd. Uitgebreide meting wordt alleen uitgevoerd als dat een toevoeging van diagnostische waarde realiseert.

De XN-1000 is weliswaar een standalone-systeem, maar kan toch door optionele software tot unieke flexibiliteit worden geoptimaliseerd. Het systeem kan in netwerkverband met andere XN-systemen op andere locaties communiceren. Denk bijvoorbeeld aan individuele systemen voor meting van lichaamsvloeistoffen op neurologieafdelingen, of aan bloedtransfusiecentra. En dankzij onze remote dienstverlening kunnen we gezamenlijk het niveau definiëren van supportkwaliteit en gegarandeerde serviceresponstijd, en maximale uptime van het systeem zekerstellen.

Compact Integration

Met de XN-9000 Compact Integration kunnen maximaal 9 XN-modules worden gecombineerd, met inbegrip van onze uitstekende slide maker en stainer, de SP-10. Een van de vele variaties van de XN-9000 is de Extended IPU als standaarduitrusting, waarmee u intelligente routering en beheer van uw monster-, aanvraag- en dataworkflow realiseert. Compact Integration is het meest geschikt voor laboratoria met een voor 99% uniform monsterprofiel.

Afhankelijk van het aantal XN-modules is deze configuratie bedoeld voor middelgrote tot grote laboratoria met een behoorlijk aanbod van uitstrijkjes en kleuringstests. Elke module kan worden ingesteld met de klinische waarden die u op dat moment nodig hebt. Omdat de beide modules simultaan monsterrekken verwerken, kan het systeem elk monster zonder enige vertraging aan – de rule set waarborgt dat de modules volmaakt samenwerken. En u verspilt geen kostbare tijd, zelfs niet bij abnormale monsters.

Monsters waaraan een uitstrijkje moet worden toegevoegd, worden automatisch voor verwerking naar de slide maker gevoerd. Net als bij uitgebreide metingen het geval is, wordt alleen met uitstrijkjes begonnen als dat diagnostische waarde toevoegt. Het analyseprofiel wordt automatisch uitgebreid met uitstrijkjesproductie en kleuring, maar u kunt dit ook tevoren instellen, al naar gelang uw behoefte. We kunnen u ook adviseren over manieren om uw verwerkingscapaciteit te vergroten.

De Extended informatieverwerkingseenheid regelt, als geïntegreerd onderdeel van alle XN-9000-configuraties, het volledige aanvragenbeheer voor de EDTA-buizen. Dankzij deze automatisering en optimalisering van het workflowproces met rekkenbeheer en buizenregistratie kunt u elke individuele EDTA-buis feilloos traceren. Ook levert het systeem minder vals-positieve resultaten af, doordat de Extended IPU het hele proces valideert met een Sysmex-merkeigen hematologie-rule set.

 

Product page XN-9000 Compact Integration

Sorting & Archiving

De configuratie Sorting & Archiving is het meest geschikt voor laboratoria met een relatief standaard monsterprofiel met de noodzaak van archivering. De XN-9000 bestaat uit maximaal 9 XN-modules, die u een-op-een aan de behoeften van uw laboratorium kunt aanpassen. Alle variaties van de XN-9000 maken standaard gebruik van de Extended IPU. Sorting & Archiving is een flexibele configuratie van de analysemodules, onze SP-10 slide maker/stainer en op het uiteinde voorzien van de TS-500 of TS-2000  buizensorteerder. Deze configuratie optimaliseert workflows van telling tot glaasjespreparatie, sorteert EDTA-buizen op intelligente wijze en past zich naadloos aan uw behoeften aan.Natuurlijk kan de XN-9000 zowel standaard hematolgiemonsters als speciale monsters analyseren, afhankelijk van de klinische-waardeparameters die op de analysemodules zijn ingesteld. Zie 'Klinische waarden' voor meer gegevens . Monsters waaraan een uitstrijkje moet worden toegevoegd worden automatisch voor verwerking naar de slide maker/stainer gevoerd. En omdat de reagentia specifiek voor de SP-10 zijn gefabriceerd, levert de module uitstekende kleuringsresultaten. Uitstrijkjes worden alleen behandeld als dat diagnostische waarde toevoegt. Het analysieprofiel wordt automatisch uitgebreid met uitstrijkjesproductie en kleuring, maar u kunt dit ook tevoren instellen, al naar gelang uw behoefte.Toevoeging van een buizensorteerder betekent een aanzienlijke verbetering van de omlooptijd. Na verwerking door de analysemodules worden de voorgesorteerde buizen dan op de snelst mogelijke manier naar de actiegebieden verderop in het traject doorgevoerd. Voor elke toegevoegde test, zoals HbA1C of erytrocytensedimentatiesnelheid (ESR) worden de buizen gesorteerd. De Extended informatieverwerkingseenheid regelt, als geïntegreerd onderdeel van alle XN-9000-configuraties, het volledige aanvragenbeheer voor de EDTA-buizen. Dankzij deze automatisering en optimalisering van het workflowproces met rekkenbeheer en buizenregistratie kunt u elke individuele EDTA-buis feilloos traceren. Ook consolideert de <span>Extended</span> de monstervereisten – alle EDTA-tests kunnen vanuit een enkele monsterbuis worden uitgevoerd, en daarmee vervalt de noodzaak, opnieuw bloed bij een patiënt af te nemen. Ook levert het systeem minder vals-positieve resultaten af, doordat de Extended IPU het hele proces valideert met een Sysmex-merkeigen hematologie-rule set.

Product page XN-9000 Sorting & Archiving

Workload Balance

De configuratie Workload Balance van de XN-9000 is een geavanceerd werkautomatiseringsconcept. Deze configuratie is het meest geschikt voor laboratoria met een variërend monsterprofiel. De configuratie stelt u in staat, voorgesorteerde buizen te combineren, zodat u, dankzij de buizensorteerder, de capaciteit en het gebruik van uw analysers kunt optimaliseren, net als de archivering en distributie van buizen. Ook draagt deze configuratie bij aan het optimaliseren van monsterafname en van snelle distributie naar andere werkterreinen. Door variaties toe te passen in het combineren van de klinische waarden en productiviteitswaarden van de analysemodules en de slide maker/stainer kunt u uw hematologieconcept nauwkeurig aan uw behoeften aanpassen. Het proces even eenvoudig als effectief, en dankzij slechts één toegangspunt is de bediening gemakkelijk. De buizen worden in de buizensorteerder (TS-500 of TS-2000 ) geplaatst en geregistreerd. Ze worden gegroepeerd naar maatprofiel, patiëntgegevens of ongeacht welke andere sorteringscriteria u wilt toepassen. De buizen worden dan als batch verwerkt en in rekken via het transportbandsysteem naar de XN-units gevoerd. Dit intelligente workflowmanagement maximaliseert de monsterverwerkingscapaciteit en houdt de cyclusduur daarbij minimaal. Alle aanvragen voor EDTA-analyse worden in één buis per patiënt geconsolideerd, zodat u op tijd- en materiaalinput kunt besparen, en daarmee ook op de kosten. Dankzij de geïntegreerde back-upoplossing van de buizensorteerder werkt uw systeem zelfs als de sorteerder regulier onderhoud ondergaat. Negatieve resultaten worden automatisch door de rule set gevalideerd; dit vermindert handmatige differentiatie en ondersteunt efficiënte reflex- en rerunmeting. Na voltooiing van de opdrachtverwerking worden de buizen geheel automatisch gearchiveerd. Als er nog analyseaanvragen onbehandeld zijn gebleven, worden deze voor latere cycli gesorteerd. De Extended informatieverwerkingseenheid regelt, als geïntegreerd onderdeel van alle XN-9000-configuraties, het volledige aanvragenbeheer voor de EDTA-buizen. Dankzij deze automatisering en optimalisering van het workflowproces met rekkenbeheer en buizenregistratie kunt u elke individuele EDTA-buis feilloos traceren. Het systeem levert ook minder vals-positieve resultaten af, doordat de Extended IPU het hele proces valideert met een Sysmex-merkeigen hematologie-rule set, en zelfs vergelijkt met bestaande historische patiëntgegevens.

Product page XN-9000 Workload Balance

Maximum Workload

For extremely high workloads, XN-9000 Maximum Workload can be configured, which is basically a combination of two different XN-9000s connected via a Tube Sorter module. This allows multiple possibilities and configurations, for instance a combination of one XN-9000 for mass processing of routine samples, while the other connected XN-9000 deals with the special samples using the whole spectrum of the diagnostic possibilities with the clinical value APPs and smear making/staining.

Product page XN-9000

XN-Series – Tailoring your haematology

XN-L productivity values

Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Beelden
  • Video's
Learn more about our concept https://www.sysmex.nl/onderneming/who-is-sysmex/silent-design.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html