Sysmex Nederland
Menu

CO2 Prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.

De CO2 prestatieladder geeft ons als Sysmex een concreet inzicht in onze CO2 uitstoot, ofwel onze CO2 footprint. Hiervoor hebben we naar 4 aspecten gekeken: inzicht, reductie, communicatie, participatie en eigen initiatieven (zoals bepaald vanuit de CO2 prestatieladder).  

Participatie

Mede door participatie in initiatieven breder dan onze eigen organisatie willen we actief betrokken zijn bij het reduceren van de CO2 uitstoot. Sysmex neemt deel aan bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal. Daar wordt bekeken aan welke sector- of keteninitiatieven wij actief kunnen deelnemen. 

Emissie inventarisatie

Reductie

Energiebeleid

CO2 Certificate NL

CO2 Certificate BE

Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Beelden
  • Video's
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.nl/onderneming/who-is-sysmex/silent-design.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html