Sysmex Nederland
Menu

Compliance

Sysmex is gebonden aan een verschillende wetten, regels, voorschriften en standaarden. De belangrijkste taak van onze afdeling regelgeving is de productveiligheid waarborgen door middel van een veilig ontwerp en beschermende maatregelen. Ook zorgen we ervoor dat onze klanten de juiste waarschuwingsinformatie krijgen via de etikettering van onze instrumenten, software, reagentia, referentiematerialen en kalibratoren. Ten slotte houden we ons bezig met de veiligheid van onze werknemers en onze milieuvoorschriften en -inspanningen. We kunnen alleen succesvol blijven als we producten van voortreffelijke kwaliteit blijven leveren. Samen met betrouwbare resultaten op het gebied van de in-vitrodiagnostica, is kwaliteit een absolute vereiste. Bovendien draagt kwaliteit bij aan de veiligheid van een product. Door onze deelname aan organisaties als EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) en VDGH (Verband Der Diagnostica-Industrie) blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie, etikettering, kwaliteit, milieukwesties en elektrotechniek, voor zover deze van toepassing zijn op onze producten. We houden ons ook aan de exportwetgeving en de regels voor veilige handel.

Juridische zaken
Onze afdeling juridische zaken houdt zich bezig met contracten met onze zakelijke partners, zodat we vruchtbare, geslaagde, langdurige en evenwichtige samenwerkingen kunnen aangaan. We nemen altijd en in alle opzichten de antitrust- en anticorruptieprincipes in acht. Intern richt onze afdeling juridische zaken zich ook op de beveiliging van gegevens. We moeten uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van patiënten. Dat doen we door middel van contracten, veilige technologieën en geautoriseerde toegang. In onze bedrijfstak is registratie een eerste vereiste voor de verkoop, en ook dit is een taak die onder de verantwoordelijkheid valt van ons team regelgeving. Ook de aanvragen en toewijzingen ten aanzien van de registratie van chemicaliën bij de Europese autoriteit ECHA (European Chemicals Agency) worden hier afgehandeld.

Kwaliteit en ISO

Sysmex werkt met een gecertificeerd kwaliteitssysteem gericht op meerdere disciplines.

Bekijk onze certificaten
Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Beelden
  • Video's
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.nl/onderneming/who-is-sysmex/silent-design.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html