Sysmex Nederland
Menu

OPLOSSINGEN VOOR BETROUWBARE ANALYSE

Sysmex staat in laboratoria en ziekenhuizen wereldwijd voor kwaliteit. In onze fabriek in Neumünster produceren we de reagentia die nodig zijn om onze diagnostische apparaten te laten werken. Reagentia zijn waterhoudende oplossingen voor het verdunnen en/of behandelen van bloedmonsters; de reagentia van Sysmex die in Neumünster worden geproduceerd zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de analyzers van Sysmex.

De reagentia van Sysmex worden bereid met gezuiverd drinkwater, gewoon zout en andere toevoegingen, en worden op maat gemaakt volgens uiterst specifieke bereidingsvoorschriften. In onze fabriek in Neumünster, waar zo' n 50 mensen werken, worden de reagentia tevens uitgevuld, verpakt en naar laboratoria in de hele EMEA-regio verzonden. Iedere dag verlaten per vrachtauto ongeveer 180.000 reagentia de fabriek, genoeg om de bloedmonsters van zo'n drie miljoen patiënten te analyseren.

PRODUCTIE VAN REAGENTIA IN NEUMÜNSTER (D)

 

Productie

In combinatie met een strikt kwaliteitsmanagementsysteem, zijn het de hoge-precisie-weging, het zorgvuldige uitvullen en het correct mengen van grondstoffen die waarborgen garanderen dat we reagentia van uitstekende kwaliteit produceren. Met een cleaning-in-place-programma wordt gewaarborgd dat de productie-installaties in uitstekende staat blijven.

 

Pakstation

We gebruiken een volledig geautomatiseerd systeem voor het verpakken en labelen van de reagentia, waardoor we gegarandeerd op tijd kunnen leveren.

 

Ruimte met tanks

De verschillende componenten voor onze reagentia zijn opgeslagen in 15 roestvrijstalen tanks, van waaruit de grondstoffen met hoge precisie worden afgewogen, rechtstreeks worden ingevoerd in het systeem en vervolgens automatisch worden gemengd.

Gecertificeerde kwaliteit

Uitgebreide kwaliteits-, milieu- en energiemanagementsystemen staan centraal in de productiefilosofie bij Sysmex Neumünster. Dat is omdat we ons erop hebben toegelegd onze reagentia op verantwoorde wijze te produceren. Onze fabriek is gecertificeerd voor:

 • ISO 13485, de norm voor kwaliteitsmanagement bij het vervaardigen van medische apparatuur en hulpmiddelen
 • ISO 14001, de norm voor productie die op verantwoorde wijze met het milieu omgaat
 • ISO 50001, de norm voor efficiënt energiemanagement

Bovendien hebben we sinds 2011 goedkeuring van de FDA en sinds 2012 een accreditatie van het Japanse Ministerie van Volksgezondheid.

GEAVANCEERD OP HET GEBIED VAN MILIEU

Onze bedrijfsfilosofie, de Sysmex Way, is een onlosmakelijk onderdeel van onze manier van werken en komt terug in alles wat we doen. Consequent zijn betekent voor ons dat we rekening houden met het milieu bij het vervaardigen van onze producten en het omgaan met onze omgeving. In de praktijk houdt dit in dat we natuurlijke bronnen op duurzame wijze gebruiken en dat we vervuiling en afvalproductie zo laag mogelijk houden. Sinds de fabriek in Neumünster in 1993 begon met het vervaardigen van reagentia, is er opmerkelijke vooruitgang geboekt op het gebied van de milieuprestaties van de fabriek. Door samen met de apparaten van Sysmex de reagentia van Sysmex te gebruiken, ondersteunt u onze inspanningen voor het milieu en verantwoorde productie van reagentia.

Waterbesparing
Voor de productie van hematologiereagentia is zeer zuiver water nodig. De zuiverheid waarborgt zorgt ervoor dat reagentia een langere houdbaarheid hebben en analyzers goed presteren door lage achtergrondwaarden en een hoge stabiliteit tussen partijen. Maar tijdens ieder zuiveringsproces wordt 'restwater' geproduceerd. Conventionele systemen hebben een opbrengst van 65%, wat betekent dat per 100 liter geproduceerd water 35 liter water verloren gaat. Met ons technisch geavanceerde systeem voor omgekeerde osmose wordt zuiver water uit het restwater geproduceerd, waardoor onze opbrengst 82% is. Het waterverbruik per volume geproduceerde reagentia is daarnaast gedaald door steam-in-place-sterilisatie van apparatuur, waarbij minder water nodig is voor het desinfecteren van productie-installaties.

Recyclage
In 2016 werd, als resultaat van de doorlopende verbeteringen aan ons afvalscheidingssysteem, 91,5% van ons restmateriaal van karton, plastic en metaal gerecycled. Bovendien bestaan de kartonnen verpakkingen van onze reagentia nu voor ongeveer 50% uit gerecycled materiaal, terwijl ongeveer twee derde van het niet-gerecyclede karton afkomstig is van duurzame, FSC-gecertificeerde bronnen.

Energiebesparing
De grootste vooruitgang op het gebied van energiebesparing bereikten we met de zonnepanelen op ons dak. Ongeveer 15% van de stroom voor onze fabriek wordt nu geproduceerd met zonne-energie. De overige stroom, die we afnemen van energiebedrijven, is gegenereerd met waterkracht. Ons paradepaardje is het zonnekoelsysteem, waarmee we de fabriek op extreem energie-efficiënte wijze 's winters kunnen verwarmen en 's zomers kunnen koelen: de verwarmings- of koelingsenergie die wordt geproduceerd is zes keer groter dan er aan stroom wordt verbruikt. Een ander energie-efficiënt systeem van onze fabriek is het warmteterugwinningssysteem, waarmee gebruikte warme lucht, voordat deze in de atmosfeer wordt uitgestoten, wordt gebruikt om koude buitenlucht die binnenkomt te verwarmen. De jaarlijkse verwarmingskosten worden hierdoor met 20% gereduceerd. Tenslotte hebben we ons gemiddeld stroomverbruik omlaag gebracht door efficiënter gebruik te maken van onze productie-installaties en de autoclaafsterilisatie te vervangen door steam-in-place-sterilisatie, om minder stoom nodig te hebben bij het desinfecteren van materialen.

Tien goede redenen om de reagentia van Sysmex te gebruiken:

1. Reagentia van Sysmex worden tijdens de productie aan strikte procedures voor kwaliteitsbewaking onderworpen:

 • Continue bewaking van de constante hoge kwaliteit van de ingrediënten voor de reagensproductie
 • Regelmatige strenge reinigingsprocedures
 • Bij iedere batch strikte binnenkomstcontroles, controles tijdens het proces en controles van output/kwaliteit.

2. We investeren aanzienlijk om in onze fabriek voor reagentia, die is gecertificeerd volgens ISO 14001 en ISO 50001, de milieueffecten van het productieproces te reduceren.

3. Reagentia van Sysmex zijn speciaal ontwikkeld voor de analyzers van Sysmex. Onze reagentia, apparatuur, referentiematerialen en kalibratoren zijn bedoeld voor gebruik als 'gesloten systeem'. Iedere wijziging aan dit gesloten systeem door de gebruiker wordt beschouwd als 'niet-beoogd gebruik'.

4. De technologie van de in-vitrodiagnostische analyzers van Sysmex is afgestemd op de bijbehorende reagentia. Daardoor leveren reagentia van Sysmex optimale prestaties en de best mogelijke systeemnauwkeurigheid.

5. Bij Sysmex doen we continu onderzoek naar de best mogelijke reagentia, want er bestaat voor alle nieuwe parameters een grote interdependentie tussen onderzoek en het vinden van de optimale reagentia. Reagentia van Sysmex voldoen daarom aan de vereisten voor beste praktijken voor alle onderzoeksparameters die later diagnostische parameters zullen worden, conform de wettelijk vereiste procedures krachtens Annex VIII van de IVD-Richtlijn 98/79/EG.

6. U kunt maximale stabiliteit van de monsters verwachten, want onze reagentia zijn zodanig ontworpen dat ze een zo gering mogelijk effect op de celvorm hebben, om de nauwkeurigheid van de monstertellingen te verbeteren.

7. Kalibratie van apparatuur met de betreffende kalibratormaterialen van Sysmex waarborgt dat testresultaten betrouwbaar, reproduceerbaar en traceerbaar zijn en blijven, iets wat vooral geaccrediteerde laboratoria ten goede komt.

8. Ons krachtige reinigingsmiddel Cellclean helpt u de gebruiksduur van uw analyzer te maximaliseren.

9. Gebruik van onze reagentia betekent dat slechts minimaal onderhoud van apparatuur nodig is, omdat technologie en reagentia samen zijn ontwikkeld. Andere reagentia kunnen een nadelig effect op de technologie van Sysmex hebben en dan uitgebreid opnieuw testen nodig maken.

10. Meer dan 25 jaar ervaring in het vervaardigen van reagentia waarborgt minimale variatie tussen batches, zodat u de analyzer niet opnieuw hoeft in te stellen bij nieuwe batches reagens.

Kwaliteit en ISO

Sysmex werkt met een gecertificeerd kwaliteitssysteem gericht op meerdere disciplines.

Bekijk onze certificaten

Waarborg uw Sysmex kwaliteit

Sysmex levert systemen van uitzonderlijke kwaliteit, als gebruiker wilt u deze kwaliteit zo lang mogelijk waarborgen. Hoe kunt u daar aan bijdragen?

Lees meer
Enjoy our Media Centre
All
 • All
 • Documents
 • Podcast
 • Beelden
 • Video's
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.nl/onderneming/who-is-sysmex/silent-design.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html