Sysmex Nederlands
Sysmex Europe
Other Sites
Menu

Sysmex otwiera Technopark East Site-bazę odczynników do diagnostyki biologicznej.

Sysmex rozpoczął działalność w Technopark East Site, bazie odczynników do diagnostyki biologicznej zlokalizowanej w Technoparku, centralnym ośrodku badawczo-rozwojowym firmy (Nishi-ku, Kobe), w kwietniu 2019 roku.

Datum: 2019-05-15 Tags: Press release, News, Poland

Stworzyliśmy tę bazę, aby zwiększyć konkurencyjność naszych produktów i zapewnić stabilne dostawy odczynników diagnostycznych wykorzystujących biotechnologię („odczynniki biodiagnostyczne”) w celu rozszerzenia naszej działalności w dziedzinie hemostazy, immunochemii i nauk przyrodniczych. W rezultacie w Technoparku zintegrowaliśmy funkcje opracowywania substancji do odczynników do diagnostyki biologicznej oraz opracowywania odczynników do ich produkcji i dystrybucji, dzięki czemu możemy dostarczać Klientom na całym świecie dostawy o wyższej jakości i wyższej wartości.  

Sysmex zidentyfikował priorytetowe kwestie w celu wdrażania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu i osiągnięcia zrównoważonego wzrostu dla Grupy. Baza odczynników do diagnostyki biologicznej rozpoczęła działalność jako strona East Technopark w kwietniu 2019 r. Technopark East Site obejmuje trzy obiekty: Bio Port, Bio Square * i Bio Cube.  

Bio Port opracowuje substancje odczynnikowe i wykorzystuje funkcje analityczne odczynników w celu zwiększenia ich wydajności i jakości. Ten obiekt ma również funkcję technologii produkcji, która ułatwia płynne skalowanie od rozwoju do produkcji masowej oraz gwarantuje szybkie wprowadzenie na rynek nowych , wysokiej jakości odczynników diagnostycznych.  

Bio Square jest odpowiedzialne za produkcję i dystrybucję produktów, łącząc bezproblemowo różne procesy - od pobierania substancji do produkcji i dostawy - w czystym środowisku z optymalnym poziomem temperatury i wilgotności.  

Bio Cube jest wyposażony w środowisko do produkcji substancji, takich jak genetycznie modyfikowane jedwabniki, które są niezbędne do produkcji substancji odczynnikowych. 

Otwarcie Technopark East Site umożliwia firmie Sysmex integrację procesów od opracowania substancji do odczynników do diagnostyki biologicznej po samo opracowanie, produkcję i dystrybucję. Zapewniając stałą dostawę produktów o najwyższej jakości i wartości dodanej klientom na całym świecie, przyczynimy się do kształtowania i poprawy ochrony zdrowia ludzkiego na całym świecie.      

Obiekt został zbudowany z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, o zmniejszonym obciążeniu termicznym i zintegrowanym projekcie architektonicznym. P osiada wysokowydajne urządzenia elektryczne i klimatyzacyjne, a także wysokowydajny system klimatyzacji z odzyskiem ciepła, który jest energooszczędny i spełnia standardy japońskiego programu Top Runner.    

Sysmex otrzymał „S Rank” w ramach kompleksowego systemu oceny efektywności budownictwa (CASBEE Kobe) firmy Kobe.

 * Rozbudowa fabryki Seishin Sysmex International Reagents Co., Ltd.  https://www.sysmex.co.jp/en/corporate/news/2018/180508.html


Terug naar lijst
Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Beelden
  • Video's
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.nl/onderneming/who-is-sysmex/silent-design.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html