Sysmex Nederland
Menu
 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE

Sysmex Cellspotting - Voorwaarden voor deelname

1. De organisator van de quiz is Sysmex Europe GmbH, Bornbarch 1, 22848 Norderstedt; Duitsland (hierna de “organisator” genoemd).

2. Om deel te nemen aan de quiz, moet de deelnemer op de respectieve website op de startknop klikken. De deelnemer hoeft geen bestelling te doen en hoeft geen klant te zijn bij Sysmex, om aan de quiz te kunnen deelnemen.

3. De organisator behoudt zich het recht voor om de quiz te allen tijde te annuleren of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen. De organisator zal dit recht met name uitoefenen als de correcte uitvoering van de quiz om technische redenen (bv. voorkomen van een virusaanval, manipulatie of fouten met betrekking tot de hardware en/of software, overmacht) of om juridische redenen niet kan worden gewaarborgd.

4. Indien de quiz wordt beëindigd, zullen er geen rechten voor de deelnemer ontstaan. Indien een deelnemer de oorzaak is van de annulering of beëindiging van de quiz, behoudt de organisator zich het recht voor om de deelnemer aansprakelijk te stellen voor zijn/haar acties.

5. De aansprakelijkheid van de organisator voor vorderingen zal beperkt zijn tot de schade die gewoonlijk optreedt bij vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. De organisator is niet aansprakelijk voor aan de deelnemer toegebrachte schade, tenzij die voortvloeit uit opzettelijk gedrag of grove nalatigheid van de organisator, zijn wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers of uit schending van een essentiële contractuele verplichting door de organisator, zijn wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers. De aansprakelijkheid voor letsels toegebracht aan lijf, leven of gezondheid door de organisator, zijn wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers als gevolg van opzettelijk gedrag of grove nalatigheid, alsook de krachtens het Duitse recht op hen rustende aansprakelijkheid, worden door deze bepaling onverlet gelaten. De organisator zal al het mogelijke doen om de betrouwbaarheid en de functionaliteit van de quiz te waarborgen, maar garandeert niet dat de website van de quiz correct zal werken op de computer van de respectieve deelnemer.

6.

Gegevensbescherming

a) Verzameling en verwerking van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens zullen enkel worden verzameld als de deelnemer die informatie vrijwillig aan de organisator verstrekt, bv. voor een contract, een onderzoek of tijdens de registratie voor gepersonaliseerde diensten. In de context van door de organisator aangeboden gepersonaliseerde diensten zal de organisator de registratiegegevens van de deelnemer verwerken op basis van zijn instemming tot reclame en marktonderzoek, en die zo nodig verwerken voor de configuratie van elektronische diensten. Als de deelnemer instemt, zal de organisator bovendien de informatie die wordt verzameld tijdens het bezoek van de deelnemer aan de website van de organisator, bundelen en een gebruikersprofiel aanmaken, zodat de organisator de deelnemer gerichte persoonlijke reclame kan aanbieden. Deze informatie zal in gecodeerd formaat worden overgedragen om misbruik van deze gegevens door derden tegen te gaan.

b) Gebruik en distributie van persoonsgebonden gegevens

Als de deelnemer niet instemt, zullen persoonsgebonden gegevens die tijdens een bezoek aan de website van de organisator worden verzameld, enkel worden gebruikt om zijn vragen en bestellingen te verwerken. Verder zal de organisator de gegevens van de deelnemer enkel gebruiken voor reclame en marktonderzoek of voor het ontwikkelen van elektronische diensten van de organisator, als de deelnemer daar vooraf mee instemt. Daarnaast zal de organisator zijn gegevens enkel gebruiken voor gerichte persoonlijke reclame. Wanneer de deelnemer heeft ingestemd, zullen er geen gegevens worden geëxporteerd of verwerkt in landen buiten de EER. Aangezien de instemming van de deelnemer tot het gebruik van zijn gegevens voor de bovenstaande doeleinden ook de overdracht kan inhouden van deze gegevens aan bedrijven van Sysmex Corporation en aan zakenpartners van Sysmex Europe GmbH die de deelnemer heeft gekozen, kunnen deze gegevens ook aan deze partijen worden overgedragen. Er zal geen overdracht aan andere derden plaatsvinden. De deelnemer kan zijn instemming uiteraard te allen tijde intrekken.

7. De deelnemer moet deze voorwaarden aanvaarden om aan de lijst van hoogste scores van de quiz te kunnen deelnemen. Om deel te nemen aan de lijst van hoogste scores, moet de deelnemer zijn gebruikersnaam invoeren. De gebruikersnaam zal in de lijst van hoogste scores op de website worden weergegeven en andere deelnemers kunnen de lijst zien. De deelnemer moet zijn gebruikersnaam en e-mailadres invoeren om een e-mail te ontvangen wanneer zijn persoonlijke hoogste score is overtroffen. De deelnemer stemt ermee in dat de organisator hem achteraf via e-mail mag contacteren. In dat geval is de deelnemer vrij om zich te allen tijde uit deze overeenkomst terug te trekken. De deelnemer mag zijn hoogste score delen via sociale media.

8. Gerechtelijke stappen zijn niet toegestaan.

9. Uitsluitend het Duitse recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), is van toepassing.

1. June 2017

Enjoy our Media Centre
All
 • All
 • Documents
 • Podcast
 • Beelden
 • Video's
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.nl/onderneming/who-is-sysmex/silent-design.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html
See our library of smears https://www.sysmex.nl/library/image-gallery.html
Growing your knowledge Visit our Academy
Sysmex XN – TAILORING YOUR HAEMATOLOGY See the scalability of XN http://www.sysmex.nl/media-center/xn-tailoring-your-haematology-13880.html