FIT screening

Dikkedarmkanker, ook wel colorectaal carcinoom, is een veelvoorkomende ziekte onder voornamelijk ouderen. Het detecteren van dikke darmkanker in een vroeg stadium kan de overlevingskans van een patiënt aanzienlijk vergroten. Door gebruik te maken van een fecale immunochemische test (FIT) worden kleine hoeveelheden bloed (met behulp van antilichamen voor humaan hemoglobine) opgespoord in ontlastingsmonsters.


Sysmex biedt FIT-tests aan voor twee hoofdgroepen: grootschalig tests voor nationale of regionale bevolkingsonderzoeken, en symptomatische tests die hoofdzakelijk plaatsvinden in ziekenhuizen of klinische omgevingen. Lees hier meer over op onze FIT screening microsite http://www.fitscreening.eu/

Atago
Leader in refractometer technology

Brekingsindex, een parameter die de interactie aangeeft van een medium met licht van een bepaalde frequentie, is eenvoudig te meten en goed bruikbaar om vloeistoffen of vaste stoffen te identificeren, of om het vaste stofgehalte in een vloeistof te bepalen. Een belangrijke toepassing in de voedingsmiddelen industrie is het meten van het percentage opgeloste suiker in water. De brekingsindex (RI) wordt vertaald naar de suikerconcentratie (Brix schaal) en door nauwkeurig de temperatuur van het prisma, het hart van de refractometer te meten wordt het resultaat automatisch gecorrigeerd voor temperatuur. Voor het meten van vaste stoffen vinden refractometers o.a. hun toepassing bij het identificeren van (half-) edelstenen. Hand refractometers, zowel analoog als digitaal, worden veel gebruikt om het juiste oogstmoment te bepalen van o.a. appels, sinaasappels, tomaten, frambozen, etc. Voor laboratorium gebruik zijn zeer geavanceerde modellen beschikbaar met een hoge resolutie en nauwkeurigheid. Sysmex Nederland/België is de vertegenwoordiger van Atago, leider in refractometer technologie sinds 1940.

De Brixwaarde is een indicator voor de kwaliteit van groeten en fruit. Hoe hoger de brixwaarde des te beter de smaak en des te kleiner de kans op rotting.

  • Hand Refractometers
  • Digital Pocket Refractometers
  • Abbe Refractometers
  • Digital Benchtop Refractometers
  • Polarimeters
  • Wine Refractometers
  • Clinical Refractometers
  • Process Brix/Refractometers

 

 

 

Brix tables of fruits,
vegetables and grasses

Benchtop Refractometers

Clinical Refractometers

Digital Hand-Held Refractometers

Hand-Held Refractometers

In-line Brix & Refractometers

Pocket Acidity Meters

Polarimeters